Lærerkabalen i Elverum er lagt. 25 lærere bytter arbeidssted, fem av dem mot sin vilje

– Vi ønsket å basere oss på frivillighet, men greide det ikke helt, sier grunnskolesjef Atle Teksum etter at Elverums grunnskolelærere er fordelt på skolene for å få lik kompetanse over alt.