– Det skal skiftes ut råteskadet tømmer og takrenner, i tillegg til at takrenne-innkassing skal utbedres. Vinduene skal også restaureres, opplyser kirkeverge Liv Tone Trøen overfor Østlendingen.

Rendalen kirkelige fellesråd har inngått avtale med Sømåen Tradisjonshandverk AS som skal utføre arbeidene. Arbeidet starter i løpet av januar; da blir vinduene tatt ut og fraktet til et verksted.

Når det gjelder utskifting av tømmeret, vil dette starte i løpet av våren.

– Siden vinduene tas ut allerede i januar vil ikke kirka kunne brukes til seremonier fra dette tidspunktet. Kirka blir derfor stengt fra januar og fram til den er ferdig restaurert utpå høsten, sier Trøen.

Gudstjenestene blir flyttet enten til Sjøli kirke, kapellet på Rendalen sjukehjem, til RAUS (det gamle kommunelokalet ved kirka) eller til Øvre Rendal kirke.

– Dette blir kunngjort i gudstjenestelista i menighetsbladet, med plakater, i avisa, på hjemmesiden til kirka, samt Facebook-siden «Kirkene i Rendalen», så følg med i disse mediene hvor gudstjenestene til enhver tid blir holdt, sier kirkevergen.

Gravferdsseremoniene kan flyttes til Sjøli kirke eller en av de andre kirkene i kommunen. Øvre Rendal kirke har plass til flest deltakere.

Kapellet på sjukehjemmet har plass til ca. 20 personer og kan brukes til seremonier med få deltakere. Ved gravferd fraktes kisten til Ytre Rendal kirkegård etter seremonien.

– Vi har akkurat feiret jul og vi gleder oss allerede til å feire neste jul i en nyrestaurert Ytre Rendal kirke, sier Liv Tone Trøen med et smil.